Chính sách bảo mật

Công ty TNHH Khóa Kéo Hoàn Mỹ (viết tắt HKK) cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Khách hàng vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà HKK thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại HKK, khách hàng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với HKK thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…) Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. HKK không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

HKK cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang khách hàng xem, số links (liên kết) khách hàng click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến HKK.

HKK cũng thu thập các thông tin mà ứng dụng/trình duyệt khách hàng sử dụng mỗi khi truy cập vào website.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

HKK thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, HKK có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, sms, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của HKK.

 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Khóa Kéo Hoàn Mỹ (HKK)

Đường DT 747, Khu phố 7, P. Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

ĐT: (0274) 3758377 – Fax: (04) 3785328

 

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của thành viên trên website được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, HKK sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Ban quản lý website yêu cầu các cá nhân, công ty khi liên hệ mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

– Ban quản lý webtsite không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của cá nhân, công ty đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.