CẤU TRÚC ĐẦU KHÓA KÉO

Thân đầu
kéo
vòng nối
đầu kéo
tay kéo

CẤU TRÚC DÂY KHÓA KÉO

CÁC KIỂU DÂY KHÓA KÉO