THIẾT KẾ DÂY KÉO

Thông tin khách hàng:

 

Chi tiết dây kéo cần thiết kế: